среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plotki z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Budowa plot PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie nie licząc szczególnych wypadków.

Balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu a także proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do stawiania sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy projektowane balustrady z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek jest niekompatybilne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji gdy przewidywane ogrodzenie PVC na plot i bramę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий